Yêu

 1. Chuyện chàng lính :
  – ghi chép 1 ( Chuyện chàng lính)
  – Ghi chép 2 ( Chuyện chàng Lính)
  – N.
 2. Tee
  “Ta phải yêu người như thế nào
  Mới có thể đi qua phồn hoa
  Đi qua thời gian
  Không hư vọng, không cuồng điên?”
  – ghi chép 1
 3. Ken
  – Ghi chép 1
Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: