About

Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nữa đời điên loạn

Ai, hôn lên mắt ta, chở che ta nữa kiếp lênh đênh

 

_Lu

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑