Home

Nếu có kiếp sau, vẫn muốn được làm người, để trải qua hết mọi hỉ nộ ái ố trong cõi ở trọ nhân gian

 

_Lu

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑